Priser

Priser

Individuel  behandling
kr. 1.200,- kr. pr. 55 min

Individuel supervision

1.300 kr. pr. time

Akut samtale:

Dagen efter 2.000,- kr.

Samme dag 3.000,- kr.

Gruppesupervision

2.200,- kr. pr. time + km. takst + 900,- kr. pr. køretime

Priser for dobbelt session
2.000,- kr.  90 min.

2.400,- kr. 110 min.

Sygesikringshonorar pr. 1. januar 2018:
Klientens andel er ved første individuelle konsultation 403,39- kr. og for efterfølgende konsultationer 336,36- kr. Priserne reguleres d. 1. april og d. 1. oktober. En session varer 45 min.
Amtet betaler de 3/5 af honoraret, mens klienten betaler de resterende 2/5.

Sygeforsikringen Danmark yder desuden et tilskud til klientandelen svarende til 200 kr. pr. session.

Pensionister med medicinkort kan tillige få tilskud fra kommunen til egenbetalingen.

Priser vedr. kurser, foredrag, supervision, arbejds- og organisationspsykologiske opgaver aftales.