Der er aftalt overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykologforening om lægehenvist psykologhjælp til:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald, dette inkluderer ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge.
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Let til moderat depression
 • Let til moderat Angst  inkl. let til moderat OCD fra 18-38 år.

Der skal være tale om hændelser, der er sket indenfor 6 mdr. Der kan søges om dispensation til 12 mdr. ved egen læge. Det er vigtigt at henvisningsårsag stemmer overens med det klienten søger behandling for.

En bevilling over sygesikringen omfatter maksimalt 12 sessioner på samme diagnose og gælder indenfor et år fra udstedelsen. Ved depression og angst er der dog mulighed for genhenvisning på yderligere 12 sessioner.

Pr. 1. jan. 2022 kan unge, 18-24 år, få gratis behandling med henvisning på depression eller angst.

Der kan forekomme længere ventetid med henvisning på depression og angst fordi Region Syd har lagt et loft på if til hvor mange klienter vi må behandle pr. år.

Hvis du er henvist med depression eller angst vil du i første session skulle indgå i en udredning af angst eller depression, dette er et krav fra Region Syddanmark. Dette er for at sikre, du er korrekt henvist og får den rette behandling. Skulle du være fejlhenvist skal jeg stoppe behandlingen. Det jeg kan gøre er at se på andre behandlings muligheder.

Der skal foreligge en henvisning til psykologen fra egen læge. Henvisning lægges på nettet, hvor jeg henter den når jeg har fået dit cpr.nr. Jeg har krypteret mail system. 

En henvisning må max være 3 mdr. gammel.

Det er vigtigt at oplyse psykologen om tidligere psykologbehandling over sygesikringen.
Du tager kontakt til mig via via mail til psykolog@mariannkrogh.com ellers send en sms til 31310301. Jeg kontakter dig så hurtigt jeg kan. Der kan i perioder være ventetid. Er ventetiden for lang henvises til anden psykolog.