Der er aftalt overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykologforening om lægehenvist psykologhjælp til:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald, dette inkluderer ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge.
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Har let til moderat depression
 • Angsttilstande inkl. OCD for personer ml. 18 og 38 år

Der skal være tale om hændelser, der er sket indenfor 6 mdr. Der kan søges om dispension til indenfor 12 mdr. ved egen læge. Det er vigtigt at henvisningsårsag stemmer overens med det klienten søger behandling for.

En bevilling over sygesikringen omfatter maksimalt 12 sessioner på samme diagnose og gælder indenfor et år fra udstedelsen. Ved depression er der dog mulighed for genhenvisning på yderligere 12 sessioner.

Hvis du er henvist med angst eller depression vil du i første session skulle indgå i en udredning for om du lider af angst eller depression, dette er et krav fra Region Syddanmark. Dette er for at sikre, du er korrekt henvist og får den rette behandling. Skulle du mod forventning være fejlhenvist kan jeg hjælpe dig videre til hvad der så er af muligheder.

Der skal foreligge en henvisning til psykologen fra egen læge. Henvisning lægges på nettet, Refhost, af egen læge og jeg henter henvisningen ved oplysning af cpr.nr. En henvisning må ALDRIG være over 1 mdr. gammel.

Det er vigtigt at oplyse psykologen om tidligere psykologbehandling over sygesikringen.
Klienten tager kontakt til psykolog via sms på mobil: 31310301 eller via mail til psykolog@mariannkrogh.com eller evt. ved at lægge besked på tlf.svarer på 66111415 (og jeg ringer op snarest) idet der i korte perioder kan være ventetid grundet bl.a. ferie, kurser og efteruddannelse. Er ventetiden for lang henvises til anden psykolog.

Luk Menu