Krisebehandling

De fleste mennesker kommer i løbet af livet i en eller flere krisesituationer. Det er en proces at skulle igennem. Ofte kommer man igennem disse kriser med familie og venners hjælp. Men nogle gange er smerten så dyb, tabet så stort, hændelsen så voldsom, reaktionerne så ukontrollerbare – at man får brug for hjælp, for psykologbehandling.

Der er ikke tale om debriefing og akut krisebehandling, som kan gives lige efter hændelsen. Denne krisebehandling jeg tilbyder vil typisk gives fra et par dage efter hændelsen og fremefter.

Sorgbearbejdning

Når mennesker står overfor tab og sorgen ved tabet er det ofte en livskrise hvor familie og venner træder til. Nogle gange kan sorgen og smerten dog være så lammende, smerten så overvældende at behovet for psykologhjælp kan opstå. Både umiddelbart efter men også 1 år – eller mange år – efter.

Luk Menu