Den sandhed man selv finder har langt større kraft end den sandhed andre kan tilbyde.” (Yalom)

Det bedste psykologen derfor kan gøre, er at stille spørgsmål, der hjælper klienten med at finde sin egen visdom.

Eksistentiel Psykoterapi handler om vores eksistens, om de grundvilkår vi alle har i livet, som er døden, meningsløsheden, aleneheden og friheden

I følge Eksistentialismen har alle vores psykiske problemer rod i disse grundvilkår.

Et grundvilkår for os alle er f.eks. angst for døden. Dybt i os alle ligger et ønske om at overleve og en frygt for tilintetgørelsen. Denne dødsangst kan vise sig på mange forskellige måder som et kropsligt symptom, som en fobi, som relationelle problemer i samvær med andre mennesker. Vi fornægter, vi afleder, vi forskyder.

Dødsangst kan vise sig som en angst for livet og ofte kommer klienter til mig med konkrete problemer, som i bund og grund viser sig at være forhindringer, der ligger i vejen for, at klienten kan leve sit liv fuldt.

Det mennesker fortvivler over, tæt på døden, er ikke, at deres drømme ikke gik i opfyldelse, men mest af alt fordi de ikke forsøgte.

“De, der er mest bange for døden er dem, der bærer rundt på mest ulevet liv.” (Yalom)

Derfor er målet med terapien, at fjerne forhindringerne for, at klienten kan leve helt og fuldt.

Klient-Terapeut relationen spiller en helt central rolle i den Eksistentielle tilgang. Der skal være en stærk alliance. Den positive alliance er en forudsætning for, at terapien virker, og er således midlet til at nå målet – og denne alliance opnås bl.a. ved inddrage, hvad der sker her og nu. Det er nemlig ofte sådan, at de problemer klienten oplever i sit liv, også udspiller sig i klient-terapeut relationen. Når relationen her og nu anvendes i terapien, er det meget effektfuldt.

Den mest effektive tilgang til dødsangst er, efter min mening, den Eksistentielle.

Jeg kan varmt anbefale at læse bøger, som Eksistentialismen Grand Old man Irvin D. Yalom’s har skrevet.