Baggrund

 • Uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2001
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2004
 • Godkendt af PsykologNævnet i 2014 som
 • 1. Specialist i Psykotraumatologi 
 • 2. Specialist i Psykoterapi

Medlem af: Dansk Psykologforening

Overenskomst med sygesikringen

Samarbejde med Forsvaret, Rigspolitiet, Det Nationale EXIT-program, OUH og FAVN

Uddannelser & supervision:

 • Kognitiv terapi
 • PE-terapi (eksponering)
 • Eksistentiel Psykoterapi
 • Mindfulness 
 • Visualisering
 • IMAGO parterapi

Særlig kendskab til:

 • PTSD (posttraumatisk stress syndrom)
 • Trusler og vold
 • Alvorlig sygdom og/eller handicap hos sig selv eller en nær pårørende
 • Sorg og Krise
 • Dødsfald i nær familie
 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Udbrændthed
 • Vanskelige opvækstvilkår