IMAGO-metoden er udviklet af ægteparret Harville Hendrix og Helen Hunt i USA i 1980’erne. Det er en dialogform der er udviklet til par, men den kan også bruges i andre relationer.

Teorien bag IMAGO-terapi er at vores hukommelse “lagrer” de forskellige oplevelser vi har haft med vore forældre i opvæksten. Dette gælder både de positive og negative aspekter af vores erfaringer fra kontakten med mor og far. Disse danner baggrund for et indre sammensat billede af vores idéelle partner og bliver dermed betydningsfulde for vort valg af partner. Dette billede kalder vi vores imago. Det præger efterfølgende også arten og omfanget af vores konflikter og frustrationer i parforholdet. Vi udvikler nemlig overlevelsesstrategier og eventuelle fortrængninger samt følelsesmæssige blokeringer i opvæksten – vi tilknytter os også på forskellige måder til vores forældre afhængig af opvækst. Ved at blive bevidstgjort om dette – og arbejde med det i terapien – vil nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre udvikles.

IMAGO-relationsterapi er en terapeutisk metode der lærer jer at tale sammen på en måde der sikrer at I begge bliver hørt og forstået af hinanden.

IMAGO-dialogen kaldes også for den bevidste dialog og er en struktureret dialogform, som fremmer imødekommenhed i stedet for sammenstød. Dens vigtigste 3 elementer er spejling, anerkendelse og indføling.

Spejling: (aktiv lytning) er første trin. her fortæller den ene part hvad hun/han oplever som f.eks. en frustration i forholdet. Partneren lytter opmærksomt og gentager med jævne mellemrum (spejler) det hun/han har hørt så ordret som muligt. Her er det vigtigt ikke at blande egne meninger, synspunkter og forklaringer ind. Dette er med til at sikre at den som fortæller er sikker på at blive hørt og opleve sig forstået.

Anerkendelse: er næste skridt hvor den der lytter anerkender indholdet af det der er blevet sagt. Dette gøres ved at den der lytter fortæller hvad der giver mening – også selv om han/hun ikke nødvendigvis er enig. Pointen er at at give udtryk for at kunne se tingene fra modpartens synspunkt uden at opgive sin egen mening. Herved vil det fremgå at den der lytter har fanget sammenhængen og meningen i det som er blevet bragt på bane af partneren.

Indføling: (empati) er tredje trin, hvor den, der lytter indlever sig i fortællerens situation, følelsesmæssigt prøver at sætte sig i den andens sted og give udtryk for sin forståelse for senderens følelser. Dette kan gøres ved at lytteren giver et gæt på, hvordan han/hun tror det må opleves at være i sin partners situation.

Målet med IMAGO-parterapi er at få parret til føre en konstruktiv dialog i stedet for at gå i magtkamp som det ofte sker, når den første forelskelse har lagt sig og konflikter begynder at dukke op.

Luk Menu