Sygeforsikringen Danmark

Hvis du kommer MED henvisning fra egen læge:

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at jeg tager imod henvisninger, som er udskrevet af lægen. Med en henvisning fra lægen er du tilskudsberettiget til psykologbehandling under den kategori, som du er henvist med. 

Tilskuddet udgør ca. 60% af psykologens honorar. Aktuelt er egenandelen, altså den del du skal betale 424,20 kr. for den første session og for de efterfølgende sessioner er beløbet 353,72 kr. Beløbet justeres d. 1. april og d. 1. oktober.

Hvis du får givet afbud for sent, som er kl. 16 dagen før din aftalte tid, eller udebliver, så skal du første gang det sker betale et gebyr svarende til egenandelen på pt. 353,72 kr. Anden gang det sker (og fremefter) koster det et gebyr svarende til dobbelt egenandel på 707,44 kr. Der gives ikke tilskud fra Sygeforsikring Danmark ved for sene afbud eller udeblivelser. 

En henvisning må max. være 3 mdr. ellers afvises den. I dette tilfælde skal du kontakte din læge som kan lave en ny og opdateret henvisning.

Du kan højst få tilskud til 12 sessioner og du kan kun få én henvisning pr. årsag dog med undtagelse af depression og angst, her kan du få 2 henvisninger, hvis psykologen vurderer, at der fortsat er et behandlingsbehov.

Henvisningsårsager:

 1. Røveri, vold eller voldtægt
 2. Trafikulykke eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Selv er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden det fyldte 18 år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Let til moderat depression
 11. Let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Vedr. årsag 10 og 11

Kommer du pga. depression eller angst skal psykologen lave en udredning i den første session og vurdere om der er tale om angst eller depression. Hvis du ikke har angst eller depression vil jeg fortælle dig om andre behandlingsmuligheder.

18 til 24-årige med angst og depression

kan få vederlagsfri psykologhjælp og altså ikke betale noget selv. 

Ventetid

Pga. politisk vedtaget økonomistyring er der lagt loft på hvor mange klienter med henvisning på depression og angst hver psykolog må behandle pr. år. Derfor kan der være længere ventetid på disse 2 henvisningsårsager. 

Hvis du kommer UDEN henvisning 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til psykologbehandling ved en autoriseret psykolog, uanset om du har en henvisning fra lægen eller ej. 

Hvis du ikke har en henvisning og hvis årsagen til, du kommer til psykolog svarer til en af de årsager ,man kan få tilskud til over sygesikringen ja, så kan du få 300 kr. refunderet. Du skal dog være opmærksom på, at der er et maksimum for det samlede årlige tilskud, som afhænger af hvilken gruppe du er i.