BEHANDLINGFORLØBET

Først foretages en grundig udredning. Det kan tage 1 til 3 sessioner.

Herefter fortæller jeg dig, hvad jeg tænker er det bedste behandlingsforløb for dig.

Der findes forskellige behandlingsmetoder i forhold til forskellige behandlingsårsager om f.eks. stress, depression, angst eller krise / tab / sorg ifb med f.eks. sygdom, dødsfald eller lign. Derudover kan valg af behandlingsmetode også afhænge af alder, køn, livs historie, tidligere sygdomme og traumatiske hændelser mm.

Respekt, anerkendelse og ærlighed er vigtig i enhver behandling. Det er vigtigt at skabe en god klient-terapeut relation, dette er grundstenen i terapiforløbet.

Løbende evaluering i behandlingsforløbet gør, at vi hele tiden holder os til det, der er vigtigt for dig.

Når forløbet skal afsluttes er det vigtigt, at vi taler om det.

  • Behandlingen tager altid udgangspunkt i at møde – og hjælpe – klienten, dig, dér hvor du er

Under Kurser finder du beskrivelse af forskellige kurser jeg afholder.

Under Terapi og Krisehjælp finder du beskrivelse af forskellige behandlingsmetoder.

Under Supervision finder du beskrivelse af hvad supervision indebærer.