BEHANDLINGFORLØBET

Først foretages en grundig udredning. Det kan tage 1 til 3 sessioner.

Herefter har vi en samtale, hvor jeg fortæller dig, hvad jeg tænker er bedst mulig behandlingsforløb for dig.

Der findes forskellige behandlingsmetoder både if til forskellige behandlingsårsager om f.eks. stress, depression, angst eller krise / tab / sorg ifb med f.eks. sygdom, dødsfald, ulykker eller lign. Derudover kan valg af behandlingsmetode også afhænge af alder, køn, livshistorie, tidligere sygdomme og traumatiske hændelser.

Respekt, anerkendelse og ærlighed er vigtig i enhver behandling, hvor der skabes en god klient-terapeut relation som er grundstenen i terapiforløbet.

Løbende evaluering i behandlingsforløbet gør, at vi hele tiden holder os til det, der er vigtigt for dig.

Når forløbet skal afsluttes er det vigtigt, at vi taler om det.

  • Behandlingen tager altid udgangspunkt i at møde – og hjælpe – klienten, dig, dér hvor du er

Under Kurser finder du beskrivelse af forskellige kurser jeg afholder.

Under Terapi og Krisehjælp finder du beskrivelse af forskellige behandlingsmetoder.

Under Supervision finder du beskrivelse af hvad supervision indebærer.

Luk Menu