Supervision

Supervision er et redskab til faglig og personlig udvikling.

Supervision kan gives til

  • medarbejdere, leder / ledergruppe
  • psykologer, i henhold til opnåelse af 
    1) autorisation
    2) godkendelse som Specialist i Psykoterapi, eller
    3) i Psykotraumatologi.

Supervision kan gives enkeltvis eller i gruppe.

Supervision kan gives i min klinik eller på jeres arbejdsplads. Det er dog nødvendigt, at supervision kan gives uforstyrret og at alle kommer.
Supervision kan gives forebyggende på virksomheden, der arbejder med klientrelateret omsorgsarbejde, hvor undersøgelser viser, at der er forøget risiko for udvikling af stress, udbrændthed og/eller depression, hvis ikke der forebyggende gives løbende ekstern supervision.

Supervision kan bruges effektivt på den arbejdsplads, hvor der pludseligt opstår en voldsom hændelse / kritisk situation på arbejdspladsen / vold eller trusler om vold til forebyggelse af, at medarbejderen (-erne) udvikler Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Supervision kan også gives til de medarbejdere eller den leder, som ønsker faglig og personlig udvikling.
Den kan bruges som et redskab til at sikre, at borgerne / eleverne / klienterne / patienterne eller kunderne får et højt fagligt niveau i det arbejde, der udføres af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere, som er i trivsel og som kan klare pressede perioder og evt. pludseligt opstået voldsomme hændelser f.eks. vold eller trusler.

Supervision gives også til psykologer som arbejder mod autorisation og til de psykologer, der er i gang med at opnå Specialistgodkendelse i Psykoterapi eller i Psykotramatologi.