Her kan du hente mindfulness-øvelser

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi er en af de nyeste metoder inden for den kognitive terapis traditioner. Metoden, der er udviklet i USA og England hviler på et videnskabeligt grundlag og inddrager bl.a. forskellige former for meditation. Grundlæggende er Kognitiv Mindfulness Meditation en form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være til stede i nuet på en ikke vurderende måde. Man bliver bedre til at opleve det som er lige nu.

Hvorfor lære Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi?

Mange mennesker oplever, uden at være bevidste om det, at de en stor del af tiden er optaget af tanker om fortiden eller bekymrende tanker i forhold til fremtiden. Især når vi er stressede kan vi have tendens til dette. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til disse tanker. Dette kan gøre det vanskeligt at være i nuet og kan betyde, at man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted. Når tankerne er et andet sted end omkring det, man gør lige nu, kan man tale om, at vi fungerer i en form for “automatpilot funktion”. Undersøgelser har vist, at der, når man er for meget i “automatpilot funktionen”, kan opstå en tilbøjelighed til, at man bliver revet med af negative tanker og følelser.
Derved øges risikoen for forstemthed og tilbagevendende depression (-s symptomer). Ligeledes antages det, at dét ikke at være til stede i nuet samt tendendes til “automatpilot funktion” kan spille en meget central rolle i forhold til stress og angstproblematikker.

Vælg Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi hvis du:

   • – har brug for at få skærpet din opmærksomhed og være til stede i nuet
   • – har vanskeligheder med stress
   • – tidligere har haft depression(-er)
   • – har angstproblemer.
Luk Menu