TAKSTER

Sygesikringens egenbetaling

varighed 45 min.:

  1.          session 404,56 kr.
  2. – 12 session 337,34 kr.

Individuel  behandling
kr. 1.200,- kr. (60 min.)

kr. 1.050,- kr. (45 min.)

Individuel supervision

1.300 kr. pr. time

Akut samtale:

Samme dag 2.900,- kr.

Dagen efter 2.400,- kr. 

Gruppesupervision

Mindre grupper: 1.500,- kr. pr. person

Større grupper: 2.200,- kr. pr. time

For begge grupper: tillægges km. takst + 900,- kr. pr. køretime

Priser for dobbelt session
2.100,- kr. (90 min.)

Sygesikringshonorar pr. 1. april 2018:
Klientens andel er ved første individuelle konsultation 404,56- kr. og for efterfølgende konsultationer 337,34- kr. Priserne reguleres d. 1. april og d. 1. oktober. En session varer 45 min.
Amtet betaler de 3/5 af honoraret, mens klienten betaler de resterende 2/5.

Sygeforsikringen Danmark yder desuden et tilskud til klientandelen svarende til 200 kr. pr. session.

Pensionister med medicinkort kan tillige få tilskud fra kommunen til egenbetalingen.

Priser vedr. kurser, foredrag, supervision, arbejds- og organisationspsykologiske opgaver aftales.

Luk Menu