Debriefing

Debriefing er en arrangeret struktureret samtale i en gruppe efter en traumatisk hændelse. Et møde for mennesker, der oplever normale reaktioner på usædvanlige hændelser. 

Hændelser som trusler, vold, fald/styrt, ulykker, røveri mm. kan føre til øget og langvarig sygefravær samt øge antal af opsigelser, hvorfor det er vigtigt at anvende debriefing efter en voldsom eller ekstrem hændelse.

Debriefing giver de implicerede personale mulighed for at dele oplevelsen samt at lære af hændelsen og debriefing reducerer risiko for senfølger.