“Livskvalitet bestemmes af, hvordan vi fortolker vores oplevelser – ikke oplevelserne i sig selv.”

Kognitiv Terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, der afhjælper følelsesmæssig lidelse og ændrer uhensigtsmæssig adfærd, dvs. adfærd som hæmmer din livsudfoldelse. Kognitiv Terapi har fokus på aktuelle problemer.  Denne form for psykoterapi er udviklet på baggrund af viden om, at psykiske forstyrrelser ofte medfører vanemæssige fejl i tankeprocesser og forestillingsbilleder.

Kognitiv Terapi retter sig primært mod tænkningen (kognitionerne) – det er ikke situationen – men vores tanker om, og fortolkning af, situationen der volder os problemer. Kognitiv Terapi er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder og har især vist sig effektiv i behandling af angst og depression. I Kognitiv Terapi tager psykologen primært udgangspunkt i de vanskeligheder klienten oplever her og nu. Psykologen og klienten arbejder med de tanker klienten gør sig i forskellige situationer. Dette ud fra en erkendelse af, at der er en tæt sammenhæng mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd. Klienten introduceres for en række redskaber, der har vist sig virksomme i forhold til de psykiske vanskeligheder klienten har. I et samarbejde mellem klienten og psykologen kan der aftales hjemmeopgaver som klienten udfører mellem samtalerne.

Kognitiv Terapi er en korttidsterapi men det er afhængig af bl.a. alder, problemstilling, klientens tidligere erfaringer og/eller traumer. Min erfaring er at behandlingen kan strække sig fra 10 til 30 sessioner og gives med ca. 14 dages intervaller.