Konfliktmægling

Vælg konfliktmægling når alle forhandlinger er gået i hårdknude og banen er kridtet op

Konfliktmægling er en effektiv, og fleksibel  konfliktløsning gennem struktureret forhandling og giver i mange tilfælde et hurtigt og tilfredsstillende resultat for de involverede parter. Konfliktmægling sørger for, at begge parter får et godt resultat og får ofte reetableret de involveredes parters forliste samarbejdsrelation. Konfliktmægling er en forhandlingsproces, der bistås af en neutral og uafhængig mediator som er en forhandlingsleder, hvis rolle det er, at bistå de involverede parter med at beskrive deres syn på konflikten, drøfte individuelle løsningsbehov og opstille en række løsningsmuligheder.

Konfliktmægling er frivillig og hver part kan til enhver tid afbryde forhandlingerne og forlade lokalet.

Konfliktmægling er fortrolig. Alle oplysninger er fortrolige.

 

Konfliktmægling er anvendt i erhvervslivet og er også begyndt at vise sit værd, når forældre der skal skilles og de ikke er enige if til børn og deling af hus mm.

Ønsker du, på trods af konflikt og følelsesmæssigt kaos, at finde en god, brugbar  og fælles løsning, så tag kontakt.